پیگیری وضعیت ثبت نام در مجتمع آموزشی امام صادق علیه السلام
کد ملی :
 
کلمه عبور :
 
 
کد تصویری:
 


مجتمع آموزشی امام صادق علیه السلام   
Imam Sadiq Educational Complex
پشتیبانی فنی:   support95@esadiq.ir

شماره پشتیبانی فنی:   88561997